Google Adwords

Google AdWords er et vigtigt værktøj, hvis du vil annoncere for din virksomhed på internettet

Google AdWords er de tekstannoncer (sponsored links), som ofte vises i højre side og nogle gange øverst i søgeresultatet, når du søger på Google. Annoncerne er adskilt fra det naturlige, organiske søgeresultat – det inde på midten. Hvis du fx  også ønsker at blive synlig i det organiske søgeresultat, så har du også brug for en søgemaskineoptimering.

Med Google AdWords kan du vise forskellige annoncetekster

Med Google AdWords kan du vise forskellige annoncetekster for forskellige søgeord. AdWords er baseret på budgivning, således at dine bud, sammen med andre faktorer, afgør hvor højt den enkelte annonce rangeres og dermed bliver set.

Nogle klikker sjældent på AdWords-annoncer, men fortrækker de organiske søgeresultater. Derfor er en god kombination af søgemaskineoptimering og AdWords det mest optimale.

Sådan gør vi

Når vi skal skrive dine annoncer indleder vi altid med at kortlægge dine produkter og services, dine og konkurrenternes nøgleord samt målgruppens søgeadfærd. Derefter lægger vi en strategi med udgangspunkt i dine konkurrenter, dit ambitionsniveau og tilgængelige budget.

Når annoncerne er sat op og grundoptimeret, kan du enten vælge at fortsætte arbejdet med annoncerne selv, eller vi kan vedligeholde dem for dig.

AdWords vedligehold

Kilden til succes i Google AdWords ligger i et kontinuerligt, systematisk og målrettet arbejde for at tilpasse søgeordsvalg, budgivning og annoncetekster. AdWords-kampagner bør derfor, når de er sat op og grundoptimeret, fortsat optimeres jævnligt.