FAQ

Hvor hurtigt vil man kunne se resultater?

Ingen SEO leverandør kan nøjagtigt sige, hvornår du kan få en bestemt placering i søgemaskinerne, da SEO arbejde ikke er en præcis videnskab, men afhænger af mange faktorer. I SEO-Optik er det vores mål, at du allerede efter de første tre måneder vil opleve en pæn ranking hvilket typisk vil være side 1 i Google på op til 50% af de søgeord vi er blevet enige om.

Hvordan kan jeg følge resultaterne af jeres arbejde?

SEO-Bureauet vil hver måned levere en rapport, hvor du kan følge forskellige punkter af arbejdet. Du kan under pakkebeskrivelserne se nærmere i forhold til hvad rapporten indeholder af informationer.

Skal SEO-Bureauet have adgang til min hjemmeside?

Ja. For at optimere en hjemmeside, er det ikke nok kun at arbejde med eksterne faktorer som f.eks. link building. Hjemmesiden skal også optimeres, således at den indeholder de rigtige keywords.

Hvordan vælger jeg de rigtige keywords?

Det kan godt betale sig at være så specifik som mulig på de søgeord I gerne vil findes på.

Eksempel: En hjemmeside der sælger trælegetøj så som dukkehuse, træbiler mm. kunne vælge generelle ord som “legetøj” eller mere specifikke ord som “træebiler”. Jo mere specifikke I er, jo større chance er der for at I rammer potentielle kunder, der allerede er langt i beslutningsfasen.

Det kan således godt betale sig at benytte det vi kalder long tail keywords da disse ofte har mindre konkurrence og samtidig ofte betyder at kunden er længere i sin beslutningsproces.

Hvad koster det?

SEO-Bureauet tilbyder forskellige SEO systemer, som alle er basseret på en månedlig pris og uden nogle form for startomkostninger. Du kan se under pakkebeskrivelser, hvad de enkelte indeholder.

Hvis du har spørgsmål til, hvilket system du skal vælge, kan du altid kontakte os via mail eller telefon.

Hvilken position skal jeg forvente at opnå?

SEO-Bureauet tilstræber, at du som minimum kommer på side 1 med ca. 50% af de keyword vi er blevet enige om at arbejde med. Det er samtidig vores erfaring, at du også helst skal opnå en plads i top 5. Dette afhænger dog meget af konkurrencen på de keywords som du ønsker vi skal arbejde med samt hvilken pakke du vælger.

Jeg har hørt man kan blive udelukket fra Google, hvad gør i for at dette ikke sker for mig?

Det er korrekt at Google kan vælge at ekskludere en hjemmeside, hvis den laver ”SEO spam” også kaldet ”Black hat SEO”. Vi har selvfølgelig ingen interesse i at vores kunder bliver bandlyst i Googles øjne. Det vil betyde at både vores kunder og vi mister vores indtjeningsgrundlag. Derfor benytter vi os kun at SEO metoder som Google og andre søgemaskiner anser for lovlige.

Hvor lang tid skal jeg vælge, at køre SEO Optimering?

Det er altid en god idé, at have en langsigtet strategi på dette område, da der hver dag kommer mange tusind hjemmesider og muligvis også inden for samme branche, som du befinder dig i. Så stopper man SEO arbejdet, vil nye sider kunne komme til.

Hvad er indeholdt i Jeres SEO arbejde?

Under pakkebeskrivelser kan ses hvad de enkelte pakker indeholder. SEO-Optik bruger kun SEO praksis som er 100% etisk og vil blive implementeret således, at det stemmer overens med Googles retningslinjer.